Kiracılar Kira Ödemesini Kaç Gün Geciktirebilirler? 21 Temmuz 2021

Kiracılar Kira Ödemesini Kaç Gün Geciktirebilirler?

Bir evin kullanım iznini belirli bir süreliğine ücreti karşılığında almaya kiracılık denilir. Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki tüm ilişkilerin çerçevesi kanunlarla net bir şekilde çizilmiştir. Kiracıların ve ev sahiplerinin kanuni hakları nelerdir?

Bir kiracı kiraladığı bir gayrimenkulün kira bedelini sözleşmesi devam ettiği sürecek ödemekle mükelleftir. Ancak zaman zaman kiracıların kira ödemelerinde aksamalar ve bu aksamlar neticesinde de ev sahipleri ile aralarında büyük sorunlar yaşanabilmektedir. 

Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki ilişki imzalanan kira sözleşmesi çerçevesinde belirlenmektedir. Bu sözleşme ile ev sahipleri sahibi oldukları evlerin kullanım hakkını belirli bir ücret karşılığında süreli olarak kiracıya devretmektedir. Peki kiracılar kira sözleşmesinde yazılı olan kiralarını ne kadar geciktirebilirler? 

KİRACILAR KİRAYI KAÇ GÜN GEÇ ÖDEYEBİLİRLER?

Kira sözleşmelerinde kiracıların kira miktarları ile kira öderme günleri açık bir şekilde yazılmaktadır. Buna göre de bu miktara ve ödeme günlerine kiracı uymak zorundadır. Pandemi sürecinden sonra ise çok sayıda kiracı, ev sahiplerine ödedikleri kiralarda gecikme yapmak zorunda kalabiliyorlar. 

Kiracının bir kirayı kaç gün geciktirebileceği merak ediliyor. Öncelikle kira sözleşmesinde yazılı ödeme gününü geçirerek ödemeyi yapmamk gibi bir hak kiracılara verilmemektedir. Kira bedelini geç ödeyen kiracılar bazı yaptırımlarla karşılaşabilirler. Bu durum tamamen ev sahiplerinin inisiyatifine bırakılmıştır. 

KİRA GÜNÜNDE ÖDENMEZSE NE OLUR?

Kiracılar kira ödemelerini gününde yapmazlarsa ev sahiplerine bazı haklar doğmaktadır. Bu durumda olan ev sahipleri öncelikle kiracılarına yazılı bildirimde bulunurlar. Sözlü bildirimin hukuken bir geçerliliği yoktur. 

Ev sahipleri yazılı bildirimde kiracılarına bir süre verip kira ödemesini yapmasını ve bu süre içerisinde kira ödemesi yapılmazsa kira sözleşmesini feshedeceğini bildirme hakkına sahiptirler. 
Bu kullanmak tamamen ev sahibinin tercihine bırakılmıştır. 

Konut kiralama işlemlerinde ev sahiplerinin kiracılara geciken ödemeyi yapmaları için en az 30 gün vermek zorundalar. Bu süre içerisinde ödeme gerçekleşmezse yazılı bildirim ve kira sözleşmesi delil olarak gösterilip kiracı hakkında tahliye davası açılabilir. 

Haklarında tahliye davası açılan ve bu dava aynı zamanda delillendirilen kiracıları hukuken zor bir süreç bekler. Normalde bir ev sahibinin kiracısını evden çıkarması hiç kolay değildir. Ancak kira sözleşmesinin yükümlülüğünü yerine getirmeye kiracılar kanunen haksız duruma düşebilirler.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin;